Voorwaarden en Disclaimer

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier de algemene voorwaarden van DGK Installatie BV.

PRIVACY

DGK maakt gebruik van persoonsgegevens. DGK neemt hierbij de regels van de Wetbescherming Persoonsgegevens in acht.

Als u producten of diensten van DGK afneemt, verwerkt en bewaart DGK de gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van het product of de dienst. DGK zal geen andere gegevens aan derden verstrekken dan die gegevens die voor de dienstverlening van derden ten behoeve van de klant noodzakelijk zijn. De klantgegevens worden veilig bewaard en beveiligd voor geautoriseerd gebruik van derden.

WEBDISCLAIMER

Met de toegang tot en het gebruik van de site www.dgkinstallatie.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

  1. De site verstrekt informatie aan u als gebruiker. DGK geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van deze site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
  2. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door DGK  uitdrukkelijk afgewezen.
  3. DGK biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site.
  4. Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. DGK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen.
  5. Niets uit deze site mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden hergebruikt.
  6. DGK betracht optimale zorgvuldigheid ten aanzien van de inhoud van deze website. Desalniettemin kunnen uit deze website geen rechten worden ontleend.

 

"Uw installatie, ....uw besparing!"