Stand van zaken landelijke (subsidie)regelingen

DGK Installatie is u graag van dienst bij het indienen van uw subsidieaanvraag

 

Landelijk Investeringssubsidie Stimulering Duurzame Energie (ISDE)

subsidie op warmtepompen en zonneboilers

Met ingang van 4 januari 2016 kan subsidie worden aangevraagd voor zonneboilers en warmtepompen. De subsidie is afhankelijk van het merk en type van het product en kan oplopen tot 1500 euro.

meer informatie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/voorwaarden-voor-particulieren-isde

Den Haag

vloer- en dakisolatie is weer geopend. De regeling is verlengd voor de periode 2016-2018.

De subsidie voor vloer- en dakisolatie bedraagt 12,50 per m2 met een maximum van 50% van de kosten. U vraagt deze na uitvoering aan. De subsidie geldt niet voor woningen van na 1985. 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Subsidie-dak-en-vloerisolatie-20162018.htm

subsidie Groendak

Gaat u een groen dak op uw woning in Den Haag aanleggen? Dan kunt u in 2015 subsidie krijgen van de gemeente.Onderzoek eerst of uw dak geschikt is voor de aanleg van een groen dak. U kunt dat bijvoorbeeld vragen aan een erkend (dakdekkers-)bedrijf. Voor de aanleg van een groen dak kunt u 40% van de aanlegkosten gesubsidieerd krijgen tot € 10.000 per aanvraag.

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Subsidie-groene-daken.htm

Leiden

Vanaf 20 februari 2014 stelt de gemeente Leiden een subsidie voor energiebesparende maatregelen ter beschikking. Het maximale subsidiebedrag is €1.000,-. De subsidie is bestemd voor woningeigenaren én voor huurders (met toestemming van de verhuurder).

Daarnaast kunt u aanspraak maken op een duurzaamheidlening met een minimaal leningbedrag van € 2.500,- en een maximaal leningbedrag tot €15.000,-.

Voor een lening komen alleen woningeigenaren in aanmerking.

Voor beide regelingen geldt: EERST AANVRAGEN EN DAN PAS AAN DE SLAG!

Duurzaamheidslening

In diverse gemeenten (b.v. Delft, Rijswijk, Leiden, Utrecht)  kunnen bewoners gebruik maken van de duurzaamheidslening. Met deze lening kan tot maximaal 15.000 euro worden geleend voor de investering in duurzame of energiebesparende oplossingen. De rente is zeer gunstig. Momenteel betaalt u vaak maar 1,6% procent rente. Hiermee is het aantrekkelijk om te investeren in duurzame maatregelen, zonder investering vooraf en met direct lagere maandlasten. gelijkstroomventilatoren, 

Ikinvesteerslim

Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen particuliere huizenbezitters leningen aanvragen met een looptijd van 7 of 10 jaar voor bedragen tussen 2.500 en 25.000 euro. De rente die woningeigenaren gaan betalen is aftrekbaar en ligt  rond 2,5 procent, afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening. De maatregelen waarvoor de leningen kunnen worden benut zijn: dak-, gevel- en vloerisolatie, hoog rendement (HR++) beglazing, energiezuinige kozijnen, deuren en gevelpanelen, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen (voor een maximum percentage van het totale leningsbedrag), installaties voor warmteterugwinning, gelijkstroompompen, gelijkstroomventilatoren, vraaggestuurde ventilatie, HR-e ketels, (micro) warmtekrachtkoppelingen en hoog rendementsketels. Ook de kosten voor een maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen.

meer informatie via www.ikinvesteerslim.nl<

ALGEMENE REGELINGEN

BTW TERUG TE VORDEREN OP ZONNEPANELEN

De administratieve handelingen zijn vrij eenvoudig en omvatten de volgende stappen: a. Aanvragen BTW nummer als starter zonder ondernemersstatus (formulier is bijgesloten) b. U ontvangt binnen circa 5 werkdagen een BTW nummer c. Met dit BTW nummer doet een eenmalig een BTW aangifte. Als voorbelasting voert alle BTW op die betrekking hebben op de installatie van de zonnepanelen (inclusief noodzakelijk elektrawerkzaamheden en/of advieskosten) Als af te dragen BTW vermeldt het forfaire bedrag afhankelijk van de capaciteit van het zonnepanelen systeem. (zie bijlage) d. Na ontvangst van uw teruggevorderde BTW kunt de belastingdienst verzoeken tot ontheffing van verdere administratieve handelingen. 

Extra financiering voor energieneutrale huizen

Voor woningen die Energieneutraal worden gebouwd of gerenoveerd kan tot 13.500 euro extra hypotheek worden verkregen. Ook zijn er meerdere hypotheek verstrekkers die lagere hypotheek rente verstrekken bij een beter energielabel. Dit kan oplopen tot een besparing van honderden euros per jaar.

Fiscale mogelijkheden voor ondernemers

Als ondernemer zijn er mogelijkheden om de BTW over uw zonnepanelensysteem terug te vragen. Daarnaast zijn er diverse fiscale aftrekmogelijkheden zoals de EIA (energieinvesteringsaftrek) en de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Dit kan ook wanneer de investering niet in uw bedrijfspand plaatsvindt.

Meer Weten?

De situatie van de subsidies kan zeer snel veranderen. Voor vragen over of begeleiding bij subsidieaanvragen kunt u contact opnemen met DGK Installatie. 

"Uw installatie, ....uw besparing!"