Zonne-energie is het meest duurzaam

Energie uit de zon is de meest duurzame vorm van energie.

Het opwekken stroom uit de zon gebeurt door met zonnepanelen licht van de zon om te zetten in elektriciteit. Daarom heten deze systemen ook wel PV (Photo Voltaïsch) systemen.

Met behulp van zonnecollectoren kan de warmte van de zon worden gebruikt om water te verwarmen. Het warme water wordt vervolgens opgeslagen in de zonneboiler.

"Uw installatie, ....uw besparing!"