Onze projecten

Wij zijn trots op onze projecten. Enkele voorbeelden vindt u hier. We streven ernaar om het optimale uit uw investering te halen op het gebied van duurzaamheid, besparing en comfort. Door onze integrale aanpak heeft u het meeste voordeel.

Project "Los van de Stadsverwarming"

Voor één van onze klanten in Den Haag realiseerden wij een oplossing waarbij de klant niet langer afhankelijk is van de stadsverwarming. Deze voorziening voor tapwater en de warmwatervoorziening zijn overgenomen met de Daikin All-E Warmtepomp die zomer en winter in de behoefte kan voorzien. Door Honeywell Evohome toe te passen kan de warmtevraag gelijkmatiger worden verdeeld. De benodigde stroom wordt duurzaam opgewekt met 26 zonnepanelen. Dankzij de Trina smart PV panelen wordt voor ieder paneel ongeacht de orientatie, hellingshoek en schaduw de opbrengst geoptimaliseerd.

100% duurzaam, Geen stadsverwarming meer.

Project "totaal oplossing CV en WW"

Door een combinatie van technieken bespaart één van onze klanten maar liefst zo'n 70% op de totale energiekosten. De aanleiding was het vervangen van de CV ketel. Daarnaast was er een interesse in de mogelijkheid om de zolderverdieping te koelen in de zomer. Daarom lag hier de Daikin Hybride CV ketel voor de hand. Door deze te combineren met zonnepanelen, met een Ecoflo Rookgas WTW en de Radson Vido convectoren werd niet alleen het comfort verbeterd, maar tegelijk de gehele installatie verduurzaamd. Met Trina smart zonnepanelen werd niet alleen de opbrengst verbeterd, maar krijgt de klant ook inzicht in de opbrengst per paneel. Het aanpassen van de wasmachine aansluiting naar Hotfill voor nog meer besparing was dan nog maar een kleine moeite.

Project: "Decentrale vraaggestuurde ventilatie in monumentaal gebouw"

Dit project is gerealiseerd in samenwerking met adviesbureau Airware. De aanleiding was het slechte binnenmilieu en de hoge kosten voor verwarming en het ontbreken van koeling. Door de toepassing van vraaggestuurde Climarad decentrale ventilatie werd een oplossing geboden voor een combinatie van problemen. In de eerste plaats werd het binnenmilieu verbeterd. Het juiste C02 niveau is van groot belang voor de gezondheid en productiviteit van de medewerkers. Een beter binnenmilieu vermindert ziekteverzuim, voorkomt oog- en slijmvliesirritaties en zorgt voor een  gezondere en een prettige werkomgeving. 

Door de toepassing van nachtkoeling, standaard aanwezig in de Climarad decentrale ventilatiesystemen, werd tevens flink bespaard op de koelvraag overdag. Andersom zorgt de warmteterugwinning in de winter voor een forse besparing op de stookkosten. Om het stookgedrag nog verder af te stemmen op de bezettingsgraad van de kantoren zijn alle radiatoren individueel te bedienen met Hummel klokthermosstaatkranen. Hierdoor worden ruimten niet meer onnodig verwarmd indien het kantoor niet wordt gebruikt. Al met al een besparing van ruim 10.000 euro per jaar. Met raamcontacten wordt voorkomen dat de radiatoren warm worden terwijl de ramen openstaan.

Aan de zon beschenen zijde zijn Linde bomen geplant om de koellast in de zomer te verlagen. Daarnaast compenseren de bomen een deel van de co2 uitstoot van het gebouw!

Alle werkzaamheden zijn door DGK installatie buiten kantoortijden gerealiseerd en zonder overlast en aantasting van de monumentale status van het gebouw.

 

 

Project: 70% op verlichting met LED-TL

Voor veel kantoren, winkels, VVE's en andere bedrijven is verlichting één van de grootste kostenposten. Voor deze fietsenwinkel vervingen wij de bestaande verouderde verlichting door LED TL. Niet alleen 80% zuiniger, maar ook een veel mooiere uitstraling van de winkel en een betere verlichting in de werkplaats. Een groot voordeel voor zowel de eigenaren als de medewerkers van deze winkel. In samenwerking met Energiegarant wordt de investering verrekend met de maandelijkse energiekosten. Zo kon zonder investering vooraf direct worden bespaard op het stroomverbruik.

 

Verdere voorbeelden:

"Uw installatie, ....uw besparing!"